Analýza a návrh řešení IT záměru

Mít vizi a dobrý nápad nestačí. Pro úspěšnou realizaci je potřeba vymezit mantinely projektu a připravit konkrétní implementační plán. Úspěšná realizace znamená dokončení všech částí projektu v souladu s předaným harmonogramem a v mezích stanoveného rozpočtu.
Tvorba profesionálních B2B e–shopů
Tvorba profesionálních B2B e–shopů
Co nabízíme

Profesionální analýza a návrh řešení vašeho záměru vám zajistí bezproblémovou realizaci projektu. Pomůžeme vám odhalit všechny skryté souvislosti, domyslet nápady a v technické rovině je specifikovat. Nejednoznačné zadání a změny v průběhu realizace plynoucí z neexistence vstupní analýzy často negativně ovlivňují finální výstup projektu, časový harmonogram, nebo rozpočet.

Vy víte co chcete

  • Chceme nový web/eshop
  • Potřebujeme propojit eshop s ERP systémem (skladový, účetní systém, datový sklad, CRM systém)
  • Chceme zefektivnit a automatizovat informační procesy ve firmě

My analyzujeme a navrhujeme řešení

  • Analyzujeme současný stav vašich systémů a dat
  • Navrhujeme jejich efektivní propojení, způsoby efektivní synchronizace a datové workflow
  • Specifikujeme konkrétní technické řešení jednotlivých funkcionalit
  • Vytvoříme plán cílového stavu projektu

Výstupem naší analýzy je

  • konkrétní implementační plán projektu
  • návrh rozpočtu a harmonogramu projektu
Zanalyzujeme i váš online projekt.
Mám zájem o audit PPC
kontaktujte nás
Chcete také ziskový eshop?
Pomůžeme vám rozběhnout vaše podnikání na internetu.
Ozveme se vám